██  ██  IB-aangifte particulieren

 

Digitaal aangifte doen:

Er zijn de laatste jaren veel fiscale veranderingen doorgevoerd in Nederland. Dat geldt onder meer voor de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting en de aanvraag of wijzigingen van fiscale toeslagen van particulieren. De meeste particulieren doen al digitaal aangifte, maar vanaf 01 januari 2010 wordt in principe iedereen uitgenodigd de aangifte en de aanvraag voor Huurtoeslag (HT), Zorgtoeslag (ZT), Kinderopvangtoeslag (Kot) en/of Kindgebondenbudget (KGB) elektronisch c.q. digitaal in te dienen. Dit kan door particulieren alleen gedaan worden met behulp van een DigiD-inlogcode - aan te vragen via www.DigiD.nl - of, en dit alleen voor de aangifte, per machtiging.

 

Doelgroep:

Veel mensen en vooral ouderen hebben hier geen of nauwelijks affiniteit mee, of het ontbreekt hen aan de hiervoor benodigde kennis of mogelijkheden. Als zij daarvoor de hulp inroepen van een accountant- of administratiekantoor, kan dit soms oplopen tot wel € 250,00 per aangifte.

 

Kosten:

Bij ons kost een standaard aangifte Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen (IB/PVV) voor een particulier € 60,00 all-in per aangifte (geldt zowel voor de aangever als de eventuele fiscale partner!) dit inclusief de eventuele aanvraag van een DigiD-inlogcode.

Voor een zogenaamde F-aangifte (in te vullen door de erven van een overledene) en een M-aangifte (een migrantenaangifte) geldt vanwege de complexiteit en uitgebreidheid van deze aangiften een aangepast tarief, namelijk € 150,00 per aangifte.

 

Schriftelijke toelichting:

De klant ontvangt daarvoor de geprinte of gekopieerde versie van de aangifte met een toelichting op deze aangifte. Als extra gratis service wordt tevens een betrouwbare indicatie gegeven m.b.t. de eventueel toegekende fiscale toeslagen, dan wel of men hierop achteraf wel of geen recht zou hebben. Indien de klant dit wenst, kunnen wij deze toeslagen ook digitaal voor u aanvragen of stopzetten, of hiervoor een wijzigingsverzoek indienen. Kosten per aanvraag € 30,00. Voor het stopzetten van de toeslagen en/of het wijzigen van één of beide toetsingsinkomen(s) bedragen de kosten € 15,00.

 

Specifieke aangiften:

Voor heel specifieke aangiften werken wij nauw samen met een aantal hierin gespecialiseerde administratiekantoren. Altijd in overleg met de klant wordt de opdracht eventueel overgedragen aan één van deze kantoren. In dat geval worden door ons geen kosten in rekening gebracht en vindt de afrekening rechtstreeks plaats met dat externe kantoor.

 

Alle prijzen zijn excl. BTW